Het vieren van levensmomenten. Een bruiloft, een jubileum, een begrafenis. Het zijn momenten waarop vreugde, verdriet, dankbaarheid, toekomst en verleden op een moment bij elkaar komen. Juist op dat moment kan muziek vaak beter uitdrukken wat er leeft dan woorden. En daar kunt u ons voor inhuren.

 

Wij zijn een solistenkwartet voor koren en koordirigenten. Dat werkt prettiger dan met losse solisten die elkaar op de repetitie pas ontmoeten. Bij ons bent u er zeker van dat we op elkaar afgestemd zijn. Daarbij zijn wij gewend om ons aan te passen aan de stemming en stijl die past bij het koor, zodat de solisten een eenheid vormen met het uitvoerende koor.

 

Wij geven teamworkshops. Naast het zingen met elkaar, hebben wij op het gebied van zang, theater en het werken met teams een mooie mix van ervaring. Wij gebruiken muziek als metafoor voor teamprocessen. Duidelijk voelbaar en beleefbaar is het voor een team wat er gebeurt wanneer wij laten horen op welke verschillende manieren je samen kunt zingen. Hoe klinkt dat als ieder voor zich zingt, als een de leiding heeft, als allen een deel van de leiding hebben, als er een gezamenlijk beeld is. Hiermee geven wij teamworkshops.